Metre quauqu’un pus negre que la chaminèia

Dire pis que pendre de quelqu'un

Mei d'expressions dens l'express'Òc deu Congrès